İptal ve İade Koşulları

MADDE 1 : İPTAL VE DİĞER HÜKÜMLER

1/A - Konaklama ücretinin tam iadesi için, iptal işlemi giriş tarihinden tam 48 saat önce yapılmalıdır. Örneğin, giriş cuma günüyse o hafta çarşamba günü giriş saatinden önce iptal edilmelidir. Misafir girişe 24 saatten kısa bir süre kala iptal ederse, ilk gece için para iadesi edilmez veya %50 kesinti yapılır.

1/B - Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Sahilkamp bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

1/C - Müşteri bu knaklama rezervasyonu sözleşmesini, kredi kartı, havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebepten dolayi imzalayamamis olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, sahilkampistanbul.com veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

1/D - Müşteri bu konaklama rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen Sahilkamp hakkında her türlü bilgiyi gerek Sahilkamp'a ait web adreslerinden Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Sahil kamp müşteriyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatma hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

1/E - İptal edilmeksizin kampa giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle Sahilkamp’a geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

1/F - Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise Sahil Kamp’a giriş anında tahsil edilir.

1/G - Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G'de yazılı olan süreli geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece mücbir(raporlu ölüm, hastalık ve kaza) sebebi bulunan müşterilere uygulanmaktadır.

1/H - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'i,bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 5 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

1/I - Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden taleb edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

1/L - Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için hizmet bedeli tahsil edilebilinir.

1/M - Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı Sahilkamp’ın inisiyatifindedir.

1/N - Müşteri Konaklama alanıyla ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle Sahilkamp’a bildirmek zorundadır anlaşma olmaması durumunda akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde Sahilkamp’ı karşı taraf olarak göstermek durumundadır.

MADDE 2 : SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

2/A - Sözleşme bedeli KDV dahil ......... TL'dir. Müşteri bu sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2/B - Bu belge ile Sahilkamp'a yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2/C - Temerrüt faiz oranı yıllık %19'dur.

2/D - Bu belge ile Sahilkamp’ı aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2/E - Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı üründür.

2/F - Toplam 6 ana maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI:

Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.sahilkampistanbul.com”  bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.sahilkampistanbul.com sitesinin tüm hakları Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, konaklama görselleri, ürünler, ürün görselleri, logolar, ve benzeri gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. 

Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel ve benzeri, imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs., tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

www.sahilkampistanbul.com  yer alan her türlü bilgi ve materyal; 

Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. 

Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2018 Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz. 

Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

“Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ” herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

www.sahilkampistanbul.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.sahilkampistanbul.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, www.sahilkampistanbul.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca www.sahilkampistanbul.com böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.sahilkampistanbul.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

5. Hak ve Sorumluluklar

www.sahilkampistanbul.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.sahilkampistanbul.com ve sahibi Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.sahilkampistanbul.com sitesi ve sahibi Sahilköy Turizm İNŞ TİC LTD ŞTİ'ye sorumluluk yüklenemez.